O Nama

Turistička organizacija opštine Vršac je javna služba opštine Vršac, osnovana sa idejom da obavlja poslove razvoja,očuvanja i zaštite turističkih vrednosti na teritoriji opštine Vršac.

Kao destinacijska menadžment organizacija, TOOV u promociji Vršca, kao turističkog odredišta, objedinjuje turističke usluge hotela, restorana, vinara, privatnog smeštaja, proizvođača suvenira i starih zanata i svih drugih delatnosti koje pružaju usluge turistima koji posećuju Vršac.

Naša misija je promocija Vršca kao atraktivnog turističkog odredišta, očuvanje i razvoj turističkih, kulturnih i poslovnih vrednosti i potencijala grada.

Naša vizija je da Vršac postane poželjno turističko odredište na turističkoj mapi Evrope, mesto koje se rado i uvek iznova posećuje.
Naši ciljevi idu u korak sa strategijom razvoja turizma .

Posao TOO Vršca-a podrazumeva:

 • analizu domaćeg i stranog turističkog tržišta;
 • planiranje razvoja turizma opštine Vršac ;
 • pripremu i organizaciju turističkih manifestacija;
 • izradu i distribuciju turističkog promotivnog materijala;
 • organizovanje i rad mreže turističkih informativnih centara;
 • koordinaciju svih učesnika turističke ponude Vršca;
 • promociju suvenira, rukotvorina i proizvoda starih zanata;
 • promovisanje Vršca na domaćim i međunarodnim turističkim sajmovima;
 • saradnju sa drugim gradovima u zemlji i inostranstvu;
 • pružanje pomoći u organizovanju kongresa.
 • Posetiocima Vršca TOO Vršac pruža turističke informacije, organizuje ture razgledanja grada,posete vinskim podrumima. 

NAGRADE I PRIZNANJA

Nagrade 2010
1. Novi Sad, septembar 2010
    Turistička organizacija opštine Vršac, dobitnik je ZLATNE medalje Novosadrskog sajma  za manifestaciju VINOFEST Vršac 2010 2. Takmičenje u turističkim prezentacijama – Kruševac  03-04.11.2010
    I Nagrada u kategoriji „Višelisna turistička publikacija sa više od 50 stranica” dodeljena je Turističkoj organizaciji opštine Vršac. 3. Specijalno priznanje u kategoriji “Najoriginalnija turistička publikacija” – Turistička organizacija opštine Vršac
4. Turističke publikacije i sajam suvenira –  Leskovac 25-26.11.2010
     Turistička organizacija opštine Vršac osvojila je III mesto za NAJBOLJI VIDEO MATERIJAL ( promo film – Vršac)
 
Nagrade 2011
1.  Media Invent, Kovacica, mart 2011
     POVELJA KAPETAN MIŠA ANASTASIJEVIĆ, Za promociju turističkih i razvojnih potencijala Banata
2.  Novi Sad, septembar 2011
     VELIKA ZLATNA POVELJA,  priznanje  Novosadrskog sajma, koju je TOOV dobila  za manifestaciju DANI BERBE GROŽĐA 2011
3.  Leskovac , novembar 2011
    TOOV dobitnik jei Nagrade u kategoriji „Višelisna turistička publikacija sa više od 50 stranica” za brošuru VRŠAC; lepa varoš.
 
Nagrade 2012
1.  Novi Sad, septembar 2012
      VELIKA ZLATNA PLAKETA ZA KVALITET, najveće  priznanje  Novosadskog  sajma, koju je TOOV dobila  za manifestaciju DANI                
     BERBE GROŽĐA 2012
 
Turistička organizacija opštine Vršac / Touristic organization of municipality Vrsac
Trg Pobede 1, 26300 Vrsac/Srbija / Trg pobede 1, 26300 Vrsac/Serbia
tel:  +381 (0)13 832 999,  +381 (0)13 832-430
tel/fax:  +381 (0)13 838 050
Copyright © 2022 Vrsac Turizam - Created by Vasa Vizija